نگرانی | غلبه بر نگرانی

چگونه نگرانی هایمان را مدیریت و رفع کنیم؟ | روشی برای کاهش نگرانی

همه ما نگرانی هایی داریم که مثل یک ترمز فکری عمل کرده و ذهن مارا درگیر میکند. حال چگونه باید این نگرانیها را رفع کرده و کاهش دهیم؟

در طول روز تنها 10 دقیقه را تعیین کنید که اسم آن، دوره ی نگرانی است. این 10 دقیقه نباید قبل از خواب باشد و باید 3 ساعت با زمان خواب شما در شب فاصله داشته باشد. نگرانی های مضری که در طول شبانه روز دارید،را روی یک کاغذ یادداشت کنید. بدین ترتیب لیستی از نگرانی های مضر خواهید داشت. سپس، آن ها را اولویت‌بندی کنید و بر اساس شدت، از صفر تا 10 نمره دهید.

سپس، بزرگترین نگرانی خود را یافته آن را به زبان سوم شخص برای خود بخوانید. برای مثال، اگر اسم شما علی است، بگویید که “علی نگران است که مبادا بخاطر لمس کردن دستگیره ، کرونا گرفته باشد”. حال به خود بگویید بنابراین، می خواهم آن ها رابه زمان 10 دقیقه ای نگرانی که تعیین کردم (مثلاً ساعت 4 تا 4 و 10 دقیقه بعدازظهر)، موکول “چند نگرانی مضر دارم و با فکر نکردن به آنها چیزی را از دست نمی دهم. از طرفی، یک انسان نمی تواند به چیزی فکر نکند. ” سپس، زمانی که دوره 10 دقیقه ای فرا رسید، مهمترین نگرانی خود را پیدا کرده و تا آنجا که می توانید درمورد آن نگران شوید.

در این دوره هر چه می توانید به نگرانی های خود ،شاخه و برگ دهید.نترسید، هیچ آسیب ذهنی یا جسمی به شما در طول این مدت نمی رسد. مطمئن باشید هیچ گاه با فکر کردن ، شما نمیتوانید کمکی به رخ دادن آن کنید.

استفاده از این محصولات به شما پیشنهاد می‌شود > کلیک کنید

اگر زمانی که در دوره ی نگرانی قرار ندارید، نگرانی های مضر به ذهن شما رسید، به خود بگویید که الان به آن فکر نمی کنم
بلکه در طول روز، زمان مشخصی را برای این کار کنار گذاشته ام. با انجام این تمرین پی می برید که نگرانی ها زاییده افکار شما و کاملا کنترل آن به دست شماست به مرور نگرانی های شما کم و رفع شده و آرامش را تجربه خواهید کرد.