طراحی عجیب ناخن ویروس کرونا !

یک سالن زیبایی در بورلی‌هیلز، طرح ویروس کرونا را به عنوان مانیکور ناخن ارائه کرده است. البته این سالن زیبایی،‌به طراحی ناخن‌های عجیب و غریب معروف است و این بار بر روی یک دست، شکل‌هایی شبیه ویروس کرونا چسلانده و روی ناخن‌های دست دیگر، عکس چشم‌بادامی‌ها را به همراه ماسک طراحی کرده است!

این طراحی مانیکور که در پیج اینستاگرام این آرایشگاه به اشتراک گذاشته شده است، هم مورد استقبال قرار گرفته و هم از جانب بعضی‌ها مورد انتقاد قرار گرفته است که چرا مساله‌ای به این خطرناکی، به بازی و سرگرمی گرفته شده است.

شوخی با ویروس کرونا

منبع : vt.co